EFOP-1.4.3-16.2017-00156

A kedvezményezett neve:     Kömlő Községi Önkormányzat

Konzorciumi tag:                    Együtt Európáért Alapítvány

Projekt azonosító száma:      EFOP-1.4.3-16-2017-00156 

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.04.01. 

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2022.06.29

A megvalósítás helyszíne:     Kömlő

A projekt összköltsége:         39 996 482 Ft.

A támogatás intenzitása:      100% 

 

Kömlő Községi Önkormányzat és konzorciumi partnere az EFOP-1.4.3-16-2017-00156 Koragyermekkori esélyteremtés - Biztos Kezdet Gyermekház létrehozása Kömlőn című projekt keretében az Európai Unió és Magyarország Kormányának támogatásával pályázatot nyert. A projekt megvalósítási időszaka 48 hónap; 2018.04.01 – 2022.06.28 -ig.

 A konstrukció részcéljai:

A Kömlői Biztos Kezdet Gyerekház átfogó célja, olyan kisgyermekes családokat érintő szolgáltatások hozzáférhetővé/elérhetővé tétele, amely hozzájárul a célcsoport egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó kockázatainak csökkentéséhez, elkerüléséhez és a szegénység újratermelődésének megakadályozásához. A Gyerekház célja, hogy felkutatassa, elérje és bevonja szolgáltatásaiba a településen élő legrosszabb helyzetben lévő óvodáskor alatti gyermeket nevelő családokat, illetve kismamákat a szükséges motiváció kialakítása révén.

A Gyerekház elsősorban a 3 év alatt gyerekekre és szüleikre koncentrál, hiszen egyik konkrét célja az óvodára való felkészülés támogatása, míg a másik a kisgyerekes családok életszemléletének változása, jövőképük erősítése. Ennek érdekében a kisgyermekek részére, cél a megfelelő, szakemberek által nyújtott képességfejlesztés, a kiegyensúlyozott családi attitűd megteremtése, megfelelő étkezés biztosítása.

A kisgyermekes szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint preventív jellegű programok lebonyolítása, továbbá a helyi problémák ellensúlyozása érdekében gazdasági és háztartási ismeretek nyújtása, álláskeresést és továbbtanulást segítő programok lebonyolítása. A Kömlőn kimutatott kimagasló terhesség-megszakítási, várandós dohányzási és koraszületési arányok, valamint a magas számú fiatalkorú várandósság mérséklése érdekében a fentieken túl, a Gyerekház fokozott baba-mama foglalkozásokat valamint kamaszlányok önismereti csoportfoglalkozásait kívánja elindítani. A gyermekház további célja, hogy a leginkább rászoruló családok számára mosási, valamint tisztálkodási lehetőséget biztosítson.

A projekt ilyen módon közvetve hozzájárul a felhívás egyik fő céljának megvalósulásához, a szegénység és a társadalmi kirekesztetés kockázatának csökkenéséhez. 

 

 

 

A projekt részletes bemutatása:

 

A Biztos Kezdet Gyerekház létrejötte és megfelelő működése vissza nem térő lehetőség a szocio - kulturális hátrányok újtermelődésének megállítására, valamint a már meglévő, szülők által hordozott hátrányok kompenzálására. A gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató foglalkozások elérhetővé tétele, a szülői kompetenciák erősítése, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek együttes támogatása megállíthatja a további társadalmi leszakadást és utat mutathat egy megújult közösség létrehozása felé.

E célok elérése érdekében - a Felhívás iránymutatásai és a helyi igényeknek megfelelően- a 0-3 éves célcsoport számára koragyermekkori fejlesztést, és képesség-kibontakoztató foglalkozásokat teszünk lehetővé; biztosítjuk az eddig hiányzó házi gyermekorvosi rendelést heti rendszerességgel,

Továbbá az eltérő fejlődésű gyerekek számára a Gyerekházban biztosítjuk a szakemberhez való hozzáférést és konzultációs lehetőséget.

A szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint preventív célú programokat szervezünk, úgy, mint: gazdálkodási ismereteket bővítő témanapok, háztartásvezetést és háztáji gazdálkodást támogató klubfoglalkozások, álláskeresést, továbbtanulást elősegítő workshopok, valamint egészségfejlesztési és preventív előadások. A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítéséért a Gyerekház szakmai megvalósítói, és mindennapi munkájukat támogató nevelési program, kompetenciafejlesztő kiadványok, valamint e-learning tananyagok fognak felelni.

A Védőnői beszámoló szerint 2015-ben Kömlőn a 29 élve születés mellett összesen 33 terhesség-megszakítás történt, ez a térségben Heves város után a legnagyobb szám, ezért Gyerekház szolgáltatásai közt - a fentieken túl - baba-mama klubot és a kamaszlányok számára önismereti csoportfoglalkozásokat indítunk, melyek kiemelt célja a kömlői HEP intézkedési tervével összhangban a tudatos családtervezésben való segítségnyújtás.

A pályázati Felhívás előírásainak elegét téve a Gyerekház délelőtti nyitva tartási ideje alatt a gyermekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés biztosítunk, továbbá mosási, valamint tisztálkodási lehetőséget biztosítunk az arra rászoruló kisgyermeket nevelő családoknak.

A községi Önkormányzat és az Együtt Európáért Alapítvány megfelelő pályázati tapasztalatokkal rendelkeznek így a projektmenedzsmentben biztosított a megfelelő szakemberek rendelkezésre állása. A támogatást igénylő Önkormányzat a Gyerekház megfelelő működése érdekében, már annak elindítása előtt együttműködési megállapodások kötött gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival, a helyi szakemberekkel, valamint a térségi család- és gyermekvédelmi szolgálattal.

 

 

Letölthető dokumentumok
Attachment Size
Honlapra_Kömlő.docx16.67 KB 16.67 KB