EFOP-2.1.2-16-2018-00068

efop

 • A projekt tartalmának bemutatása: A kömlői Biztos Kezdet Gyermekház infrastruktúra fejlesztésére irányuló támogatási kérelmet KÖmlő Község Önkormányzata nyújtja be és nyerte el. 
  Az önkormányzat vállalta, hogy tájékoztatja lakóit a tervezett fejlesztési célokról, azok által a közösség számára nyújtott előnyökről, a projekt nem elszámolható költségeit önerőből fedezi.
  A fejlesztendő Hevesi járásban fekvő Kömlő, egyike az észak-magyarországi régió leghátrányosabb helyzetűnek minősülő településének (LHH -105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet). A többségében romák lakta Kömlőn a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya megközelíti a 90%-ot, mely e hátrányos helyzetű járásban is kiemelten súlyos mutatószám.

  Gyerekház legfontosabb célkitűzések:
  Átfogó cél, a szocio-kulturális hátrányok kompenzálása, a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató foglalkozások elérhetővé tétele, a szülői kompetenciák erősítése, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek együttes támogatása, a helyi közösség mozgósítása:
  - Rendszeres időközönként megvalósuló szűrés a gyermekek egészségi állapotáról, kognitív-, mozgás-, beszéd- és érzelmi fejlődéséről a korai és hatékony fejlesztés érdekében
  - a 0-3 éves célcsoport számára koragyermekkori fejlesztés, és képesség-kibontakoztató foglalkozások szervezése
  - igény szerint szakemberhez való hozzáférés és konzultációs lehetőséget biztosítása
  - a szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint preventív jellegű programokat szervezése, úgy, mint: gazdálkodási ismereteket bővítő témanapok, háztartásvezetést és háztáji gazdálkodást támogató klubfoglalkozások, álláskeresést, továbbtanulást elősegítő workshopok, valamint egészségfejlesztési és preventív előadások.

  Az építészeti felújítás rendkívül hasznos beruházás a cél érdekében, a korábban gyógyszertárként üzemelő épületen ugyanis komoly állagromlás fedezhető fel. A felújítás kiterjed a vezetékek cseréjére, a tető felújítására, akadálymentesítésre,vizes helységek megújulása mellett a fűtés korszerűsítése, a régi nyílászárók cseréjére, javítása  –  a hőveszteség csökkentése okán  az intézmény lényeges költségmegtakarítást eszközöl – így a projekt után is költséghatékony üzemeltetés válik elérhetővé.  
  A támogatást igénylő Kömlő Községi Önkormányzat és konzorciumi partnere a projekt megvalósításának befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen időszakra vállalja a következőket:
  - a projekt megvalósulását követően is együttműködik a szakmai támogatást biztosító kiemelt projektgazdával, valamint konzorciumi partnerével az eredmények és hatások nyomon követésében, adatszolgáltatással és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok rendelkezésre bocsátásával;
  - biztosítja a projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített nyilvántartását;
  - még a projekt lezárása előtt, intézkedik, hogy a fenntartási időszakra és lehetőség szerint, azon túl is, szakmai szolgáltatásai a hazai rendszer által finanszírozásban részesüljenek
  - Kömlő Községi Önkormányzat, a fenntartási időszak szakmai továbbműködtetéséhez gondoskodik a szakmai megvalósítók alkalmazásáról, esetleges utánpótlásukról, folyamatos képzésükről.

  A fejlesztés eredménye finanszírozási oldalról
  A fejlesztést követően a „Biztos Kezdet Gyerekház” a fenntartási időszakra egy korszerű infrastruktúrával és eszközökkel felszerelt, működő szolgáltatás. A projekt megvalósítás 4 éve alatt saját, a helyi igényekhez illeszkedő rendszere alakul ki, amely önkéntes szerveződések bevonásával és az önkormányzati feladat-ellátási rendszer finanszírozási rendszere által működik majd tovább, az Önkormányzat mentorálása mellett..

  A támogatási szerződés hatályba lépését követő 3 hónapon belül vállaljuk a beszerzések megindítását. A projekt megkezdését követő 12. hónap utolsó munkanapjáig használatba veszik a fejlesztéssel érintett foglalkozásoknak helyet adó épületet, közösségi teret, helyiségeket / kialakításra kerülnek a szolgáltatásokhoz szükséges infrastrukturális feltételek. A Gyerekházak a fejlesztést követően a megfelelő feltételeknek való megfelelés esetén szolgáltatói bejegyzésre kerülnek, amely alapján hazai működési támogatásban részesülhetnek a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei értelmében, amivel biztosítható fenntarthatóságuk. Az EFOP-1.4.3-16-2017-00156-os projektben kitűzött célkitűzések kiegészítéseként olyan gyerekház kialakítását vállaljuk, ahová a célcsoport tagjai szívesen és maguktól járnak, ehhez azonban elengedhetetlen a gyerekház helyiségeinek felújítása, részletes építészeti terveket a kiindulási és az elérni kívánt eredményről a pályázatunkhoz csatoltunk. 
 • A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):2019.11.30
 • Projekt azonosító száma:EFOP-2.1.2-16-2018-00068