EFOP-2.4.1-16-2017-00047

EFOP-2.4.1-16-2017-00047

 

„Javul a szegregátumban élők helyzete Kömlőn.”

 

PROJEKT BEMUTATÁSA:

 

A kedvezményezett neve:     Kömlő Községi Önkormányzat

 

Projekt azonosító száma:      EFOP-2.4.1-16-2017-00047

 

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.01.01

 

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2022.03.01

 

A megvalósítás helyszíne:     Kömlő

 

A projekt összköltsége:         193 333 545Ft.

 

A támogatás intenzitása:      100% 

 

 

Kömlő Községi Önkormányzat az EFOP-2.4.1-16-2017-00047 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) című projekt keretében az Európai Unió és Magyarország Kormányának támogatásával pályázatot nyert. A projekt megvalósítási időszaka 36 hónap; 2019.01.01 – 2022.03.01 -ig.

 

A konstrukció az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukciójának beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, illetve Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával.

A konstrukció részcéljai:

1. Lakhatási körülmények javítása:

  • a deszegregációs folyamatok elindításával, megerősítésével – a telepi környezetből való kiköltözés és ezzel a lakhatási mobilizáció elősegítésével;
  • új szociális bérlakások kialakításával;
  • lakóépületi fejlesztéssel;
  • életveszélyes, lakhatásra alkalmatlan lakások megszüntetésével a szegregáció oldása érdekében.

2. Környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése

  • az elmaradottság csökkentésével;
  • az egészségre ártalmas környezet problémáinak kezelésével, élhető lakókörnyezet megteremtésével;
  • szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával (szolgáltatóház kialakítása a támogatást igénylő tulajdonában lévő ingatlanon, mely biztosítja a közösségi teret a rendezvényekhez és a program megvalósításához kapcsolódó humán szolgáltatásokhoz (jelenlét típusú szolgáltatások, szolgáltató pont kialakítása), melyet az akcióterületen élők és a település lakói egyaránt igénybe vehetnek.).

 

A projekt részletes bemutatása:

 

A beavatkozás célja, hogy Kömlő település „Javul a szegregátumban élők helyzete Kömlőn” EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) pályázatának beavatkozásait egészítse ki

•          a lakhatási beruházások támogatásával,

•          Csillag szolgáltatóház az érintett szegregátumon belüli és

•          Csillag szolgáltató pont a fejlesztésre kijelölt szegregátumon kívüli biztosításával.

 

A megvalósuló lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják a településen belül. Hozzájárulnak a peremre került egyéneknek és közösségeknek a település többségi társadalmához történő fizikai és társadalmi integrációjához. Cél az is, hogy egyidejűleg csökkenjenek a szegregációs, az elszigetelődéshez és a kirekesztődéshez vezető események és jelenségek.

 

A történelmileg kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében komplex, megfelelően felkészített szakemberek bevonásával zajló, összehangolt és folyamat-támogatással kísért beavatkozások szükségesek.

A tervezett fejlesztés hozzájárul a település szociális bérlakás állományának növeléséhez. Ezzel a településkép is javul, hiszen egy szegregátumból érkeznek lakók ezekbe, rosszabb minőségű ingatlanokat hátrahagyva. Így javulnak a célcsoport lakhatási feltételei. A fejlesztés 6 új lakás megépítésével valósul meg.

 

A lakások kialakítása során fontos, hogy a tervezés fázisától fogva összeegyeztetésre kerülnek az infrastrukturális fejlesztési elemek az egyéni és családi lakhatási fenntartási képességekkel. Ezáltal kapcsolódik a projekt az EFOP 1.6.2-16 intézkedés helyi megvalósításához is, mert az ott megtervezett egyéni és családi fejlesztési tervek segítik a lakhatási, fenntartási képességeket is. Ugyancsak fontos kapcsolódás a közösségi célú szolgáltató központok a Csillagház programokkal történő szolgáltatása, és a szegregátum területén kialakítandó Csillagpont szolgáltatásai a rászorulóknak. Ezek működése, a település és a szegregált terület településképi javulása hozzájárul a deszegregációs folyamatokhoz. Cél, hogy a település, illetve a településrész minden lakosa számára elérhetőek legyenek a lakókörnyezet javítását célzó beruházások által létrejött közösségi terek.

Az EFOP 1.6.2-16 intézkedés céljai, tevékenységei, szolgáltatásai, pedig javítják egyrészt a település lakosai közötti integrációt, illetve a célcsoport fejlődését.

A fejlesztés úgy kerül megvalósításra, hogy a komfortfokozat javulása jelentős fenntartási költségemelkedéssel ne járjon.

A beavatkozás következtében az EFOP 1.6.2-16 keretében fejlesztésbe vont szegregátum infrastrukturális ellátottsága, a lakóházainak minősége javul, a fizikai szegregáció enyhül, és a megvalósuló tevékenységek - melyek a munkaerő-piaci reintegrációt, a közösség fejlesztését, az egészségügyi állapotok javulását támogatják. Ezért a társadalmi leszakadás mérséklődik.

Olyan közösségfejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemek valósulnak meg amelyek az egyéni és a közösségi fejlesztéseken keresztül a településrészen élő teljes lakosságot bevonása a programokba, így a lakhatási beruházások és az EFOP 1.6.2-16 tevékenységei mindannyiukat érintik.