Szociális alapszolgáltatás

„Ahogy az ember öregszik, úgy ébred rá, milyen gyorsan rohan az idő, s csak arra érdemes időt szánni, ami a lelkünket felüdíti, mások életét könnyebbé teszi.”
(Robert Lawson)

szocialis
 
Kömlő Község Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatása
(3372 Kömlő, Bocskai I. út 44/3.)

Fenntartó:
Kömlő Községi Önkormányzata (3372 Kömlő, Fő út 26-30.)

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől – Péntekig: 7.30 – 15.30

Elérhetőség
Cím: Kömlő, Bocskai út 44/3
Tel: 06 70 501-6368


Munkatársak:

    Személyi gondozó:    Szociális segítő:
    Kállai Sándorné (Hajnal)     Mohácsi Zsoltné    Turó Magdolna
    Kállai Sándorné (Rozika)    Kállai Kálmánné    Lólé Klaudia Boglárka
    Kállai Tamásné    Csonka Lászlóné    Váradi Jánosné
        Turó Csabáné     Turó Zsuzsanna
        Turóné Renka Tímea    


A szociálisan rászorult személyekről történő gondoskodás az állam, valamint az önkormányzatok kötelező feladata. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat, mint például a

•    szociális étkeztetés,
•    szociális segítés
•    személyi gondozás.

A szociális étkeztetés - a jövedelemtől függően - térítés ellenében történik, míg a házi segítségnyújtást (szociális segítés, személyi gondozás) a képviselő-testület határozata alapján térítésmentesen történik.

Szociális alapszolgáltatás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan nehéz helyzetben lévő egyéneknek, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelüket fenntarthassák, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáikat megoldhassák. A célcsoport specifikus alapszolgáltatások keretében elsősorban az időskorúak, a fogyatékos emberek, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek és a hajléktalan emberek számára nyújtanak szolgáltatásokat.

A házi segítségnyújtás a szociális alapszolgáltatás keretében működő szolgáltatás, amely keretében szociális segítés vagy a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozás.

 A szociális segítés a szakképzettséget nem igénylő feladatokat foglalja magába:
•    a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
•    a háztartási tevékenységben való közreműködést,
•    a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
•    szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

A személyi gondozás keretében a szakképzettséget igénylő gondozási, ápolási feladatok is végezhetők a szociális segítés fent említett tevékenységei mellett kiegészül:
•    az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
•    a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
•    a szociális segítés feladatit.

Házi segítségnyújtás a szolgáltatása önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, vagy formanyomtatvány útján írásban nyújtható be, majd, megállapodás útján jön létre.

Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat szükséges.

Ellátás indításához szükséges dokumentumok:
•    Kérelem
•    Személyes adatokról fénymásolat
•    Egészségi állapotra vonatkozó igazolás
•    Jövedelemnyilatkozat II (térítési díjfizetés esetén)

Munkatársaink készséggel állnak a településen élő rászoruló lakosok segítségére!