Könyvtár

Könyvtár: 3372 Kömlő, Fő út 18-20.
Könyvtár-vezető: Bedécs Mária
06-36-481-032

konyvtar

"Az ember a könyvtárban egy nagy tőke jelenlétében érzi magát, amely kiszámíthatatlan kamatokat osztogat nesztelenül."
/Johann Wolfgang von Goethe/

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

(az általános iskola épületében kapott helyet, mely egyben, Digitális Jólét Pontként is működik)

Cím: 3372 Kömlő, Fő út 18-20.

konyvtar

Nyitva tartás:
Hétfő: 8:00 – 15:00
Kedd:  8:00 – 15:00
Szerda: 8:00 – 15:00
Csütörtök: 8:00 – 15:00
Péntek: 8:00 – 14:00

Telefon: 36/481- 032
Könyvtáros: Bedécs Mária
Könyvtárban dolgozó munkatársak: Sitti Sándorné (Margitka) és Balogh Anikó
Fenntartó: Kömlő Községi Önkormányzata (3372 Kömlő, Fő út 26-30.)
Szakmai irányító: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
(3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.)

A könyvtár feladata a kultúra írásban, vagy más módon rögzített alkotásainak népszerűsítése és rendelkezésre bocsátása, a helyi lakosság művelődési igényeinek fejlesztése, változatos szolgáltatásokkal való kielégítése, az egyéni művelődés és önképzés ösztönzése, az olvasási kultúra fejlesztése, a szabadidő kulturált eltöltése.

Mint közművelődési intézmény, a település oktatási-nevelési, valamint egyéb közművelődési intézményeivel együttműködik, települési rendezvények szervezésében, lebonyolításában részt vesz.
Szolgáltatása folyamatosan bővül, átalakul, változik – egyrészt a kor követelményeinek megfelelően, másrészt az igények szerint.

Könyvtárunk munkatársai készséggel állnak az olvasók és a könyvtárlátogatók számára. Szeretettel várja a régi és új kedves olvasókat, akiknek a könyvkölcsönzés mellett lehetőségük van a helyben olvasásra is. Helyet adunk és biztosítunk a könyvtári tanórák, foglalkozások, illetve közösségi rendezvények (vetélkedők, versmondóversenyek, könyvünnepek, előadások, stb.) megtartására. Könyvtárunk lehetőséget nyújt továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez, kiemelt figyelemmel fordulva a gyermekekhez (mesedélután, olvasásnép-szerűsítő programok, kézműves foglalkozások, hagyományápolás, társasjátékozás, mesenézés).


A könyvtár tevékenysége, szolgáltatásai:
    Kölcsönzés; könyvek, heti lapok, folyóiratok, magazinok, DVD-k
    Helyben olvasás: kézikönyvek, hetilapok, folyóiratok
    Könyvtárközi kölcsönzés: a könyvtárunkban nem található könyvek, szakkönyvek, folyóiratokból cikkmásolatok - olvasói kérésre - postai úton való igénylése más könyvtárakból
    Könyvtári programok szervezése - ezek közé tartozik a Kömlő Község Önkormányzata, valamint a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár támogatásával megvalósuló programok is.
    Ingyenes internet és eszközhasználat (helyet, számítógépet és eszközöket, ingyenes internethez való hozzáférést biztosítunk a könyvtárba látogatók számára)
    Közhasznú információk szolgáltatására is van lehetőség, pl. menetrendek, továbbtanulási, pályázati lehetőségek, szállásinformációk, programajánló stb.
    Tájékoztatás a könyvtár munkájáról a 2 havonta megjelenő helyi újságban, (Kömlő Népe)
    A könyvtárban van lehetőség: film, mesefilm nézésre, társasjátékra, rajzolás-színezésre, kötetlen beszélgetésre
    Csoportos foglalkozások korosztályonként,
    A könyvtárban megvásárolhatók a helyi megjelenésű és helyi kötődésű szerzők könyvei.  

A nyilvános könyvtárunk korlátozás nélkül, ingyenesen biztosítja szolgáltatásait a regisztrált könyvtárhasználók - gyerekek és a felnőttek – részére, hogy mindenki számára korlátozás nélkül hozzáférést biztosítson az információkhoz, dokumentumokhoz. A könyvtárból történő könyvkölcsönzőknek be kell iratkozni, olvasójeggyel kell rendelkezniük. A beiratkozást a könyvtárban, formanyomtatvány kitöltésével, lehet megtenni személyesen, a belépési és adatkezelési nyilatkozat kitöltésével, melyet az olvasó aláírásával hitelesít.

A 16 év alatti gyermek, illetve más nem cselekvőképes személy beiratkozása esetében szükséges a Kezességvállaló. A Kezességvállaló kezességet vállal a könyvtárba beiratkozott kiskorúért, illetve nem cselekvőképes személyért.

A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak, mint például a lakcímváltozás.

Könyvtárunk tagja a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek (KSZR) így az együttműködés révén 3 havonta frissül a könyvállomány egy része, továbbá lehetővé teszi a KSZR rendszerben lévő könyvek egyenlő hozzáférés esélyét a könyvtárközi kölcsönzéssel. Az együttműködésünk lehetőséget biztosít folyóiratok rendelésére és évente négy foglalkozás, vagy rendezvény kiválasztására.

Digitális Jólét Program Pont ( DJP )

konyvtar

A Digitális Jólét Program a hazai információs társadalom fejlesztésének kiemelt, államilag koordinált eszköze
A könyvtárunk a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Digitális Jólét Program Pontok (DJP)  fejlesztése című elnyert pályázat keretében, szeptember végén kapta meg a digitális eszközöket.
A pályázat egyik célja a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrája és a digitális jártasság fejlesztése. A korszerű info-kommunikációs technológiai (IKT) eszközökkel és szakemberrel bíró Digitális Jólét Program Pontokon (DJP Pontok) keresztül az állampolgárok ösztönzése az IKT eszközök használatára.
A Magyarország területén működő DJP Pontok számos olyan lehetőséget biztosítanak minden érdeklődő számára, melyek a digitális ökoszisztémában való boldoguláshoz manapság már elengedhetetlenek:

1.    internet- és számítógép, illetve különböző irodai eszközök (szkenner, fénymásoló, fax, nyomtató) használata,
2.    különböző elektronikus szolgáltatások és tartalmak használata,
3.    internetes álláskeresés segítése,
4.    a Pontokon dolgozó Digitális Jólét Program Mentorok (DJP Mentorok) helyszínen történő segítség-nyújtása a digitális írástudás és az e-közszolgáltatások használatának bemutatása által,


A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti lakóhelyre, állampolgárságra való tekintet nélkül minden regisztrált használó.

Könyvtári rendezvényeinkről, időpontjairól az iskola hirdetőtábláján, esetenként, kitett plakátokon tájékozódhatnak.