Ügyintézés

Igazgatás

 igazgatási ügyintéző

email: igazgatas@komlo3372.hu

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz tartozó pénzbeli támogatás, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos döntések előkészítése, azok nyilvántartása, adatok szolgáltatása a megfelelő szerv felé
 • Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása
 • hagyatéki leltár felvétele, és megküldése az érintett szerveknek, a közjegyzőnek. Közreműködés egyéb vagyonleltár feltételét igénylő eljárásokban.
 • környezettanulmány elkészítése
 • munkaügyi igazgatással kapcsolatos teljes körű feladatok ellátásáért felelős (közfoglalkoztatásban résztvevők kivételével),
 • a köztisztviselők, a közalkalmazotti jogviszonyban és egyéb jogviszonyban lévő önkormányzati dolgozók személyi anyagának kezelése
 • lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása
 • postázási feladatok elvégzése
 • közreműködik a képviselő-testület és a bizottság összehívásában, meghívók és mellékletek sokszorosításában, postázásában. Feladata a jegyzőkönyvek és kivonatok elkészítése, kivonatok eljuttatása a felelősöknek, képviselő-testületi határozatok nyilvántartásának vezetése, önkormányzati rendeletek nyilvántartásának vezetése

 

Dr. Kutasi Réka

jegyző

 • anyakönyvvezetői feladatok ellátása
 • kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatok
 • törvényességgel összefüggő feladatok

 

 

Gazdálkodás

gazdálkodási ügyintéző

email: gazdalkodas@komlo3372.hu

 • helyi adóval és gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ellátása
 • gépjárműadó megállapítása
 • adóigazolás, valamint perköltségmentességhez szükséges igazolás kiadása
 • adó- és értékbizonyítvány kiállítása
 • az adókkal kapcsolatos tájékoztatás
 • az adók módjára kezelendő tartozások, díjak kezelése
 • hirdetmények kifüggesztése
 • a bejövő iratok iktatása, az iktatott iratok ügyintézők részére történő átadása
 • felelős Kömlő Községi Önkormányzat költségvetésének a tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagy használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért
 • önkormányzati vagyon nyilvántartása

 

Lipkovics Katalin

pénzügyi ügyintéző

email: penzugy.lk@komlo3372.hu és szamlazas@komlo3372.hu

 • Kömlő Községi Önkormányzat és intézményei számlázási feladatainak ellátása
 • Kömlő Községi Önkormányzat és intézményei, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámláinak kezelése
 • A Kömlői Napközi Konyha vendégebéd számláival kapcsolatos feladatok ellátása, rendezvények bérleti díjának számlázása
 • Szociális alapszolgáltatónak szociális étkeztetés kapcsán felmerült számlázási feladatok, telefonszámlák elkészítése
 • bankszámlaforgalom bonyolítása átutalások, kiutalások végzése
 • települési támogatások kifizetése, az ezekhez kapcsolódó pénzügyi nyilvántartások vezetése, adatainak egyeztetése
 • házi pénztárosi feladatok ellátása
 • közterület használati díjának beszedése
 • ÁFA bevallás

 

Nagy Bettina

igazgatási ügyintéző

email: kozfoglalkoztatas@komlo3372.hu

 • települési támogatással, temetési támogatással, szociális kölcsönnel kapcsolatos feladatok ellátása
 • közérdekű munkával kapcsolatos feladatok ellátása
 • közfoglalkoztatási programok tervezése
 • közfoglalkoztatási bér-és közvetlen költség elszámolások elkészítése
 • a közfoglalkoztatott munkaerő-felvétellel, kilépéssel kapcsolatos munkaügyi iratok elkészítése
 • kezeli a közfoglalkoztatásban résztvevők személyi anyagát
 • munkaügyi igazgatással kapcsolatos teljes körű feladatok ellátásáért felelős a közfoglalkoztatásban résztvevők tekintetében

 

Turai Rita

pénzügyi ügyintéző

email: penzugy@komlo3372.hu

 • figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket
 • közreműködik a projektek előkészítésében, ennek során adatot szolgáltat a projekt belső és külső résztvevői részére
 • a projektfenntartási jelentések összeállítása, figyelemmel kíséri a vonatkozó határidőket,
 • a projektekkel kapcsolatos nyilvántartások elkészítése, vezetése