Polgárőrség

A Kömlői Polgárőr Egyesület

Évszázados hagyomány, hogy a nagyobb városok, települések a veszélyhelyzetek kezelésére polgári
őrséget szerveztek, amely a lakosság biztonságát és az értékek megvédését szolgálta. Ezen feladatok
ellátását a lakosság saját érdekei alapján szervezte anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
Kömlő településen is hasonlóan szerveződött a polgárok a különböző védelmi helyzetek kezelésére a
helyi polgárőr egyesület. A Kömlői Polgárőr Egyesület az 1990-es évek végén alakult, jelenlegi
tagjainak száma 40 fő.

A Kömlői Polgárőr Egyesület feladatai közé tartozik a településen tartott rendezvények helyszínének
biztosítása, a rendezvények biztonságos lebonyolítása, az esetleges kármentésben történő részvétel.
Az egyesület fellép a helyi közrend és közbiztonság védelmében, közreműködik a bűnmegelőzésben,
segítséget nyújt katasztrófa idején.