HIRDETMÉNY ÓVODAI ÉS BÖLCSÖDEI BEÍRATÁSRÓL

2024. április 04.
Lead kép

HIRDETMÉNY ÓVODAI ÉS BÖLCSÖDEI BEÍRATÁSRÓL

 

Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a Kömlői Óvodába és Bölcsödébe (3372 Kömlő, Kossuth Lajost út 3/A.) a 2024/2025. nevelési évre a következő időpontokban lehet beiratkozni:

  • 2024. május 6. (hétfő)          8 órától  12 óráig
  • 2024. május 7. (kedd)          8 órától  12 óráig
  • 2024. május 8. (szerda)        8 órától  12 óráig

A beiratkozáshoz hozzák magukkal a gyermeküket is és a következő okmányokat, iratokat:

  • Gyermek TAJ kártyáját, személyigazolványát (ha van), lakcímkártyáját, anyakönyvi kivonatát.
  • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat.
  • Szakértői véleményt a sajátos nevelési igényről (ha van ilyen).
  • Gyermekvédelmi kedvezményről és a hátrányos helyzetet igazoló határozatot.
  • Szülő személyi-, és lakcímkártyáját.
  • Amennyiben a gyermek szülői felügyelet jogát nem együttesen gyakorolják, az erre vonatkozó nyilatkozatot, bírósági döntést.
  • A nem magyar állampolgárságú gyermek esetén, a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya, regisztrációs igazolás).

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8.§ (2) bekezdésének rendelkezései és a hozzá kapcsolódó 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint, be kell íratni azokat a gyermekeket, akik 2024. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket!

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján szabálysértést követ el.

Szeretettel várunk minden kisgyermeket!170201_szuloi_ertekezlet_-_csemetekert_ovoda.jpg

 

                                                                    

 

                                                  Kriston Zoltán Miklósné

                                                                                                                     Intézményvezető