Művelődési ház

Művelődési Ház

muvhaz

Cím:
3372 Kömlő, Fő út 23.

Telefon: 36/481-021

Nyitva tartás:
Hétfő: 8:00 – 15:00
Kedd:  8:00 – 15:00
Szerda: 8:00 – 15:00
Csütörtök: 8:00 – 15:00
Péntek: 8:00 – 13:00

Fenntartó: Kömlő Községi Önkormányzata (3372 Kömlő, Fő út 26-30.)

A Művelődési Házunk hosszú évek után, 2018. évtől kezdődően teljesen megújult, azóta is folyamatosan szépül. Felújításra került a tetőszerkezete és homlokzati része, továbbá oldalsó, park felőli bejáratánál felújításra kerültek a helyiségek és itt került kialakításra a Gyermekház. 2018. november 05. óta várja szeretettel a 0-3 éves korig a gyermekeket és szüleiket, hogy közös foglalkozások keretében, mint egy óvoda előkészítőn vehessenek részt.

Helyett biztosítunk továbbá a Kömlő Felemelkedéséért Nonporofit Kft. részére, amely 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő cég.  Főként az építőipar terén foglalkoztatnak.

Helyet kapott egy külön teremben a Nefelejcs Népdalkor, mint civil közösség. Itt tartják a versenyeken, nevezéseken kapott elismeréseket, okleveleket, itt tartják heti rendszerességgel a klubfoglalkozásaikat és próbáikat.

A Kulturális törvény értelmében a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél, a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata.

A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását a települési önkormányzat, a kötelező feladatai körében látja el.

A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg a közművelődési feladatokat és annak ellátói körét. A feladatellátás finanszírozásához a település lakosságszáma alapján számított állami támogatást, illetve a települési önkormányzat helyi adóbevételeit használhatja fel.

A közművelődési alapszolgáltatások közül minden települési önkormányzat kötelező feladata a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára a helyszín biztosítása.

A jogszabály felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján, rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, feladatellátásának formáját, módját és mértékét.

    A települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében, közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. A helyi művelődési ház fenntartója a települési önkormányzat.
    A művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja.
    A művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.
    A kötelezően előírt feladatok mellett, családi események megtartására is igénybevehető a Művelődési Ház.

A közművelődési feladatellátáshoz az önkormányzatok számára az állam hozzájárulást és érdekeltségnövelő támogatást nyújt. Ez nem fedezi a kötelező közművelődési alapszolgáltatások biztosításának költségeit, ezért a település költségvetésében jelentős pluszforrásokat kell erre elkülöníteni.

Kömlő Község Önkormányzata a közművelődési feladatai ellátásáról az általa alapított és fenntartott Művelődési Házban és helyileg az iskolában működő települési könyvtárban (Könyvtár, Információs és Közösségi Hely) látja el.

Az az önkormányzat, amely közösségi színteret vagy közművelődési intézményt tart fenn a törvényben foglaltak alapján határozza meg a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait.

muvhaz

A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

Tevékenysége az egész településre kiterjed!